Sebestačnosť a 50 000 nových pracovných miest

Slovenské poľnohospodárstvo skrýva zlatý poklad. Cestu k obnoveniu sebestačnosti a k novým pracovným miestam, nie sú nedosiahnuteľným mýtom, no brzdí ich dotačná politika štátu všetkých doterajších vlád. V publikácii Potravinová miliarda pre Slovensko Marcel Klimek navrhuje konkrétne riešenia. Ich Cieľom je, za rovnaké peniaze ako dnes, zamestnať viac ľudí a vyprodukovať viac potravín. Spoznajte Potravinovú miliardu pre Slovensko prostredníctvom základných otázok a odpovedí.

Ak si chcete túto knižku objednať, všetko potrebné sa dozviete tu.

 

Obsah publikácie:

Na úvod o sexy a nesexy témach 

Otestujte sa 

Otázka za 1 miliardu

I. Súčasnosť slovenského vidieka 

II. Súčasnosť slovenského poľnohospodárstva 

Trochu ekonomickej teórie

Kľúčové ekonomické ukazovatele 

Potravinová sebestačnosť a zahraničný obchod 

Neefektívnosť

Historický vývoj 

III. Zamestnanosť v slovenskom poľnohospodárstve 

IV. Príčiny žalostného stavu slovenského poľnohospodárstva 

Dotačný systém

Know-how, zručnosti a pracovné „cnosti“ 

Kolektivizácia

V. Systémové riešenie: „ŠTVORLÍSTOK” 

Dotačný „Management by Objective“ (MBO) 

Usporiadanie pozemkového vlastníctva 

Vlastnícke vysporiadanie podielnikov v družstvách 

Know-how transfer

Podporné opatrenia 

VI. Prečo bude „ŠTVORLÍSTOK” Potravinovej miliardy fungovať

PRÍLOHY 

Q&A 

Použité zdroje a odporúčané linky