Marcel Klimek o výsluhových dôchodkoch bývalých príslušníkov ŠTB

Cieľom vlády je presadiť plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhnúť vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov.