Najdevastujúcejší mýtus v našom zdravotníctve je ten, že je to trhová služba ako každá iná, a teda že "trh všetko vyrieši". Tento mýtus v hlavách napáchal a stále pácha obrovské škody, aj na zdraví. Pritom je verejne známe, že trhové zdravotníctvo USA je medzi vyspelými krajinami OECD suverénne najneefektívnejšie. Na podobný výsledok ako v západnej Európe potrebuje až dvojnásobne viac zdrojov, teda peňazí. 

Celý článok tu: https://dennikn.sk/blog/1552364/za-chybu-ministerky-chce-stat-trestat-pacientov-nicivy-mytus-volneho-trhu-v-zdravotnictve