Na úvod ponúkam čitateľom malý vedomostný kvíz.
Za každú odpoveď ÁNO si pripočítajte bod.

 

Vedeli ste, že:

1. slovenské poľnohospodárstvo je v porovnaní s podobnými krajinami z Európskej únie (aj v porovnaní s Rumunskom, Bulharskom, Maltou či Fínskom) podľa ekonomických ukazovateľov najhoršie?

2. Slovenská republika bola pred štvrťstoročím potravinovo sebestačná* krajina, ale dnes dovážame potraviny za viac ako 1 miliardu eur ročne, čo predstavuje takmer 200 € na obyvateľa Slovenska?

3. najviac potravín nedovážame z južnej Európy alebo z exotických krajín, ale z krajín s identickými klimatickými a geografickými podmienkami ako má Slovensko, teda z Nemecka, Českej republiky a z Poľska?

4. z Nemecka dovážame bravčové mäso za 50 miliónov € a syry za ďalších 30 miliónov €?

5. chov ošípaných u nás za uplynulých 20 rokov klesol o takmer 70 percent?

6. kým v krajinách Európskej únie (pôvodná EÚ-15) klesla zamestnanosť v agrosektore za uplynulých 20 rokov o tretinu (o 31 %), Slovensko prišlo v rovnakom období až o tri štvrtiny (o 73 %) pracovných miest v poľnohospodárstve?

7. nevyužitý potenciál slovenského poľnohospodárstva priamo alebo nepriamo zapríčiňuje 25 % celkovej nezamestnanosti na Slovensku?

8. desiatky tisíc lepšie platených Nemcov, Čechov, ale aj Poliakov produkujú potraviny, ktoré spotrebujeme na Slovensku?

9. priemerná dotácia na jedného zamestnaného v poľnohospodárstve je na Slovensku dvojnásobná v porovnaní s priemerom Európskej únie?

10. dotácia prepočítaná na jedno pracovné miesto v slovenskom poľnohospodárstve predstavuje v roku 2015 sumu 15 tisíc eur, a teda slovenský agrosektor má, zjednodušene povedané, refundované všetky mzdové náklady svojich zamestnancov?


Vyhodnotenie:

Ak ste získali aspoň dva body za odpovede ÁNO, vaše vedomosti o stave slovenského agrosektora sú vysoko nadpriemerné :).

Cieľom tohto kvízu však nebolo skúšať čitateľa, ale poukázať na fakt, že naša produkcia potravín a poľnohospodárstvo ako celok sa nachádzajú v katastrofálnom stave. Aktuálny stav je síce smutný, ale o to väčšiu príležitosť ponúka. Ak by sme totiž našu produkciu potravín a poľnohospodárstvo vedeli dostať aspoň na priemernú úroveň Európskej únie, ekonomický prínos pre Slovensko by bol prekvapujúco veľký.

 


 

* Pojem „potravinová sebestačnosť" je v širšom ponímaní schopnosť krajiny zabezpečiť domáci trh potravinami domáceho pôvodu. Keďže takýto absolútny výklad je z hľadiska dennodenného života nerealistický, táto publikácia pracuje s praktickým výkladom sebestačnosti ako schopnosti dosiahnuť vyrovnané saldo (vývoz-dovoz) v zahraničnom obchode s potravinami. Zjednodušene povedané, potravinová sebestačnosť nám umožňuje vymieňať prebytok zemiakov a jabĺk za nedostatok pomarančov alebo citrónov.