Desatoro pre kvalitnú bezplatnú zdravotnú starostlivosť

Väčšina z nás v tom má jasno – hodnota ľudského života je nevyčísliteľná. Každý človek je unikátny a niet väčšej hodnoty ako vlastný život. Ak je však hodnota vášho života nevyčísliteľná, priznávate tú istú hodnotu aj životom iných? Súhlasili by ste aj s tým, aby mal každý pacient na Slovensku starostlivosť, ako napr. bývalý pretekár F1 Michael Schumacher, o ktorého sa po lyžiarskom úraze dennodenne stará medicínsky tím 15 ľudí a každý deň starostlivosti stojí jeho rodinu približne 20 tisíc eur? Lebo v takom prípade by sa celý slovenský rozpočet verejného zdravotníctva v sume 4,25 miliardy eur minul na 604 pacientov. Len na priblíženie uvádzam, že je to počet porovnateľný s počtom lôžok v stredne veľkej nemocnici na Slovensku, napr. v Nových Zámkoch. Ale 605. pacient a desaťtisíce ďalších by potom nedostali žiadnu zdravotnú starostlivosť – pretože finančné i ľudské zdroje sú, žiaľ, aj v zdravotníctve obmedzené. Spoznajte Chorobopis a liečbu slovenského zdravotníctva prostredníctvom základných otázok a odpovedí.

Ak si chcete túto knižku objednať, všetko potrebné sa dozviete tu.

 

Obsah publikácie:

Úvod 

Aká je hodnota ľudského života? 

Otestujte sa

I. Súčasnosť slovenského zdravotníctva a nášho zdravia

Štyri indikátory

Zdroje v zdravotníctve

Finančné zdroje

Ľudské zdroje: Pocta lekárom a sestričkám (to najcennejšie v zdravotníctve)

II. Príčiny krízového stavu

Cenová politika „od buka do buka“ a alokačná neefektívnosť

Mezoanalýza

III. Top 100 najziskovejších spoločností v slovenskom zdravotníctve

Top 10 najsilnejších hráčov v zdravotníctve a King Kong

IV. Riešenia krízy

Timing is the key – Správne načasovanie je kľúčové

Čo s tým? Change management ako systémové riešenie

DESATORO PRE KVALITNÉ BEZPLATNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

V. Rýchle výhry: Ako na bezplatné zdravotníctvo?

„Zákaz zisku“ zdravotných poisťovní

Zníženie nadmerne vysokých výdavkov na lieky

Zreálnenie cien predražených výkonov

Dlhodobá evolúcia – Štruktúrované kolektívne vyjednávanie

Poistný „bonus“

VI. Strategické dlhodobé riešenia: Ako na kvalitné zdravotníctvo?

Rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov – zmena na rodinných lekárov

Zmena štruktúry lekárov

Zvýšenie platov zdravotných sestier

Úplné a funkčné zavedenie systému DRG pre nemocnice

Obnova nemocníc

Permanentný výdavkový benchmarking a striktný controlling

VII. Prečo budú riešenia fungovať : ÁNO kvalitnému zdravotníctvu, NIE poplatkom

Záver

Q&A

Prílohy