Ing. Marcel Klimek

marcel


Viac ako desať rokov som pôsobil ako manažér a prokurista v bankovníctve. Podieľal som sa na reštrukturalizácii najväčších slovenských firiem, ako boli VSŽ, Nafta Gbely alebo Slovnaft. Okrem bankovníctva som pracoval na manažérskych pozíciách aj v súkromnej sfére a v štátnej správe. Venoval som sa aj ekonomickému poradenstvu a makroekonomickým analýzam. Som autorom koncepcie Nemecký štandard pre Slovensko, ktorá predstavuje rýchlu cestu priblíženia sa slovenskej ekonomiky a platov k vyspelej Európe. Som tiež autorom publikácie Potravinová miliarda pre Slovensko, odhaľujúcej potenciál potravinovej sebestačnosti vo vzťahu k rozvoju a zamestnanosti regiónov Slovenska. Záverečnou časťou trilógie je publikácia Chorobopis a liečba slovenského zdravotníctva. V súčasnosti pôsobím ako štátny tajomník Ministerstva financií SR a aj ako podpredseda Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 

Dátum narodenia:

17. apríl 1973

 

Rodinný stav:

ženatý, 2 deti

 

Vzdelanie:

1991 - 1996 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing.

 

Zamestnanie:

1997 – 2007 UniCreditBank Slovakia a.s. Prokurista banky, Riaditeľ oddelenia úverové riziká a iné

2008 - 2010 Immocap Group a.s. – generálny riaditeľ

2010 - 2012 Ministerstvo vnútra SR – vedúci služobného úradu

2012 - 2020 Ekonomické poradenstvo

2016 - podpredseda Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne

2020 - Ministerstvo financií - štátny tajomník

 

Cudzie jazyky:

anglický, nemecký, ruský