Ing. Marcel Klimek

marcel


Viac ako desať rokov som pôsobil ako manažér a prokurista v UniCredit Bank Slovakia, resp. HVB Bank Slovakia. Podieľal som sa na reštrukturalizácii najväčších slovenských firiem, ako boli VSŽ, Nafta Gbely alebo Slovnaft. Okrem bankovníctva som pracoval na manažérskych pozíciách aj v súkromnej sfére a v štátnej správe. V súčasnosti sa venujem ekonomickému poradenstvu a makroekonomickým analýzam. Som autorom koncepcie Nemecký štandard pre Slovensko, ktorá predstavuje rýchlu cestu priblíženia sa slovenskej ekonomiky a platov k vyspelej Európe. Som tiež autorom publikácie Potravinová miliarda pre Slovensko, odhaľujúcej potenciál potravinovej s ebestačnosti vo vzťahu k rozvoju a zamestnanosti regiónov Slovenska. V súčasnosti pôsobím aj ako podpredseda Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 

Dátum narodenia:

17. apríl 1973

 

Rodinný stav:

ženatý, 2 deti

 

Vzdelanie:

1991 - 1996 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing.

 

Zamestnanie:

1997 – 2007 UniCreditBank Slovakia a.s.
(predtým HVB Bank Slovakia a.s., Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.)
Prokurista banky, Riaditeľ oddelenia úverové riziká a iné

2008 - 2010 Immocap Group a.s. – generálny riaditeľ

2010 - 2012 Ministerstvo vnútra SR – vedúci služobného úradu

2012 - Ekonomické poradenstvo

2016 - podpredseda Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne

 

Cudzie jazyky:

anglický, nemecký, ruský