tabulka king kong

 

Zdravotníctvo 2015

* Názov skupiny je názov, ktorý skupina ofi ciálne používa alebo názov najdôležitejšej spoločnosti v skupine
** Skupiny nasledujúce po MZ SR sú primárne zoradené podľa položky Zisk. Zisk a Tržby sú uvádzané ako priemer relevantných spoločností skupín za roky 2013 – 2015, Aktíva k 31. 12. 2015
*** Bez ÚVN-Ústrednej vojenskej nemocnice a NsM-Nemocnice svätého Michala (MO a MV SR), konsolidovaný hospo-dársky výsledok nemá primeranú výpovednú hodnotu
**** V súčasnosti, t.j. marec 2017, predávané skupine Unilabs
Pred ďalším čítaním si pozorne prečítajte Disclaimer k predloženej tabuľke
Zdroj a disclaimer: pozri v prílohe