Potrebuje naše zdravotníctvo viac peňazí?

Výdavky hradené z verejného zdravotného poistenia sa dnes u nás predstavujú viac ako 4,6 miliardy eur ročne. Z vlastných, súkromných zdrojov k tomu ešte pacienti minú ďalších viac ako 1,3 miliardy eur. Spomedzi krajín V4 míňame na zdravotníctvo najviac na obyvateľa. Za tieto peniaze sa určite dokážeme dostať na úroveň Českej republiky, ktorá je nám blízka ako históriou, tak aj napr. životosprávou a v rámci V4 za porovnateľné peniaze dosahuje omnoho lepšie výsledky pre pacientov.

Ako môže byť zdravotníctvo bezplatné? Nepotrebuje byť občan motivovaný, napríklad pri spotrebe liekov, aj rozumnými doplatkami?

Áno, zdravotníctvo môže a má byť bezplatné. Každý jeden doplatok, od nezmyselného spoplatneného objednávania v ambulanciách až po doplatky za základné lieky, je možné zahrnúť do bezplatného zdravotníctva. Samozrejme, hovoríme o štandarde. Nadštandard, napríklad výber konkrétneho originálneho lieku, či extra nemocničné služby, spoplatnené byť môžu a majú.

Majú v zdravotníctve priestor súkromné spoločnosti ako príjmatelia peňazí zo systému?

Áno, v každej krajine OECD fungujú v zdravotníctve súkromné spoločnosti. Problém je, keď zlyháva štát ako regulátor, ktorý nedokáže zabezpečiť efektivitu vynakladania zdrojov zdravotného poistenia. Napríklad slovenské zdravotníctvo funguje v mnohých oblastiach podľa bodovníka resp. cenníka z roku 2005. Pre porovnanie: nemecký cenník výkonov je aktualizovaný každý štvrťrok. Podnikanie v zdravotníctve však musí byť limitované. Napr. zdravotné poisťovne treba nastaviť podobne ako dôchodkové správcovské spoločnosti: poplatok za správu (v ktorom sú obsiahnuté ako prevádzkové náklady, tak aj prípadný zisk iba do určitého nízkeho percenta, zvyšok musí byť investovaný do zdravotnej starostlivosti.

Čo sú základné problémy slovenského zdravotníctva?

Slovenské zdravotníctvo má štyri veľké problémy: neexistujúce limity (zlý zákaz) zisku zdravotných poisťovní, príliš vysokú spotrebu liekov, nereálne vysoké ceny niektorých výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a nezohľadňovanie či nedostatočná motívacia k starostlivosti o zdravie občanov zo strany štátu. Ďalšími dôležitými faktormi sú malé kompetencie všeobecných lekárov (vďaka čomu títo u nás vyliečia len 20 % pacientov, kým v zahraničí je to až 80 %), zlá štruktúra lekárskych profesií, veľmi nízke platy zdravotných sestier, zanedbaná obnova nemocníc a ich nedostatočný fi nančný manažment.

Sú platové požiadavky lekárov a sestier oprávnené?

Zdravotné sestry jednoznačne a urgentne potrebujú vyššie platy, inak zo zdravotníctva odídu a nové neprídu. Lekári dnes majú naviazané príjmy na priemernú mzdu v národnom hospodárstve v podobnej pomernej výške ako je to vo vyspelom svete, a zdá sa, že v tejto chvíli ani oni sami svoju mzdu nepociťujú ako najväčší problém zdravotníctva.

Čo je to poistný bonus? Koľko by mohol priemerne zarábajúci pedsiatnik, ak sa príkladne stará o svoje zdravie, dostať naspäť zo systému peňazí?

Poistný bonus, ktorý navrhujem, motivuje ľudí absolvovať nielen základné ale aj špecifické preventívne prehliadky. Ľudia budú zdravší, respektíve ich choroby budú zachytávané skôr. Za absolvovanie preventívnych prehliadok budú občania vrámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia automaticky dostávať fi nančné vratky. To je prvá zložka poistného bonusu. Druhou bude poistný bonus naviazaný na “spotrebu” zdravotnej starostlivosti konkrétnym človekom. Pri zohľadnení solidarity s chorými by mal byť každému zodpovednému a zdravému prispievateľovi do zdravotného poistenia vyplatená určitá suma. Ak bežný pracujúci päťdesiatnik priemerne “spotrebuje” zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia za asi 800 eur ročne, pričom konkrétny dotknutý človek sprotrebuje menej, napr. len za 100 eur, vznikol by mu nárok na fi nančnú vratku v dohodnutých percentách napr. v hodnote do 10 % z úspory oproti priemeru vekovej skupiny, t.j. do 70 eur.

Koľko času treba na ozdravenie slovenského zdravotníctva?

Ozdravenie treba zaviesť v dvoch rovinách: finančné a štrukturálne. Štyri rýchle fi nančné opatrenia smerujúce k bezplatnosti zdravotníctva musia byť realizované v priebehu šiestich mesiacov. Štrukturálne opatrenia, ktoré smerujú na kvalitu, si vyžadujú viac času. Obnova nemocníc, či zmena štruktúry lekárov nie sú možná zo dňa na deň. Tu je rovnako dôležitý dlhodobý monitoring situácie a upravovanie pravidiel tak, aby sme smerovali k cieľu.