V Nemecku je nezamestnanosť 5,3 percenta a priemerný (čistý) plat 3 449 (2 245) eur. Na Slovensku máme 14,2 percentnú nezamestnanosť a priemerný (čistý) plat 824 (576) eur. Prečo je to tak? Čo spôsobuje tento rozdiel? Máme to vnímať ako historickú nevyhnutnosť? 

Rakúsko bolo po druhej svetovej vojne oveľa chudobnejším štátom ako vtedajšie Československo. 10 rokov po vojne už Rakúsko v životnej úrovni Československo predstihlo a dnes už tesne predbieha aj Nemecko. Ako sa to mohlo stať?

Ako je známe, Rakúšania po druhej svetovej vojne neobjavili Ameriku ani nevynašli koleso. Nevymýšľali vymyslené, ale prevzali od úspešnejších to, čo sa u nich osvedčilo. Slovensko je dnes v podobnej situácii, ako bolo kedysi Rakúsko. Materiál „NEMECKÝ ŠTANDARD PRE SLOVENSKO” sa venuje tomu, čo by sme mali od Nemecka alebo Rakúska prevziať, aby sme boli ekonomicky úspešní. Ale zameriava sa aj na to, ako by sme to mali na Slovensku zaviesť, aby sme boli ekonomicky úspešní čo najrýchlejšie. 

Počas svojej takmer 20 ročnej profesionálnej kariéry som pracoval ako prokurista pre nemeckú, rakúsku, aj taliansku banku, súkromnú slovenskú spoločnosť a aj v slovenskej štátnej správe. Z porovnaní viacerých štandardov som videl jeden, ktorý vysoko prevyšuje iné - nemecký. 

Som presvedčený, že pokiaľ budeme dôsledne realizovať tento program, môžeme v priebehu 1 – 2 volebných období (4 – 7 rokov) znížiť nezamestnanosť na menej než polovicu a súčasne podstatne zvýšiť platovú úroveň na Slovensku. 

 

Ing. Marcel Klimek