Slovensko dnes v ekonomickej oblasti nevie, ako ďalej. Som však presvedčený, že existuje funkčné riešenie. Pod názvom Nemecký štandard ho ponúka makroekonóm a človek z praxe, ktorého si nesmierne vážim – Marcel Klimek. Komplexné, realistické a hlavne realizovateľné riešenie. Nie, nemusíme objavovať koleso nanovo. Tak ako po nežnej revolúcii sme sa pri tvorbe obchodného zákonníka inšpirovali vzorom z Nemecka a Rakúska, tak aj pri riadení ekonomiky a správe vecí verejných môžeme urobiť to isté. Použiť najlepšie skúsenosti zo sveta. Prevziať Nemecký štandard. A aplikovať ho predovšetkým v špeciálnych ekonomických zónach, ktoré vzniknú najmä transformáciou dnešných priemyselných parkov.

 

Čo ho predstavuje? Jedenásť opatrení, z ktorých spomeniem len dve najdôležitejšie. Pre skutočnú vymožiteľnosť práva v týchto zónach sa aplikuje „nepravá“ exteritorialita. V zónach sa bude využívať nemecké právo a súdy (resp. arbitrážne či kvalitné rozhodcovské súdy) ako garancia práva. Pretože v Nemecku sú spory právoplatne rozhodnuté zvyčajne do troch (viac ako polovica sporov do 5000 eur) až šesť mesiacov (58 percent sporov nad 5000 eur). Druhým zásadným opatrením je daňový „trojlístok“. Pozostáva z dane pre podnikateľov na Slovensku vo výške 16 percent, pre oligopoly do 33 percent a pre monopoly do 50 percent. Prečo? Význam nízkej podnikateľskej dane vo výške 16 percent je zrejmý. Ale prevádzkovanie monopolov sa zmenilo z podnikania na čisté rentierstvo. Nikto im nekonkuruje, nič neriskujú. Užívajú si bezpečnú rentu garantovanú štátom vo vyhláške. A tak kým tieto monopoly dnes na Slovensku zamestnávajú len tri percentá ľudí v priemysle, z koláča zisku si ukrojujú polovicu (48,1 percenta, resp. 1,232 miliardy eur). A to musí skončiť.

Zmanažovať zmeny však nejde zo dňa na deň. Zvlášť, keď máme viac než 340-tisíc štátnych zamestnancov. Treba začať postupne, prvým krokom musí byť zavedenie overenej „firemnej kultúry“ v spomenutých špeciálnych ekonomických zónach. Ide o to, vytvoriť okamžite, aj keď iba na malej časti Slovenska,„nemecké“ podnikateľské a zamestnanecké prostredie. Som presvedčený, že toto je jediný správny liek pre slovenskú ekonomiku.

 

Článok je prebratý zo stránky www.komentare.hnonline.sk/dnes-pise-150/nemecky-standard-pre-slovensko-624432