Marcel Klimek je skúsený ekonóm, poradca a analytik, ktorý pôsobil ako v súkromnej, tak aj v štátnej sfére. Za najväčšie problémy pri hospodárení štátu a tvorbe rozpočtu považuje previazanosť finančných skupín a politických elít, ktorá podľa neho ničí podnikateľské prostredie a strednú vrstvu, ale predovšetkým skutočnosť, že ekonomická politika sa u nás dlhodobo robí najmä pre efekt a volebnú podporu.
 

rozhovor:

Venujete sa ekonomickému poradenstvu a makroekonomickým analýzam. Pôsobili ste vo vedení banky, ale riadili ste aj ekonomický chod Ministerstva vnútra SR. Isté skúsenosti máte aj s tvorbou štátneho rozpočtu. Vedeli by ste na úvod porovnať spôsob tvorby štátneho rozpočtu na Slovensku a vo vyspelých svetových ekonomikách?

Zo skúseností zo štátnej správy viem, že na Slovensku sa zaužíval spôsob „kreovania“ štátneho rozpočtu na základe princípu „zhora nadol“. Niekto si tam „hore“ na ministerstve financií zmyslí, že ideme prepustiť napr. 10 % zamestnancov, alebo ušetriť 20 % mzdových nákladov, a tomu sa musia prispôsobiť paušálne na všetkých rezortoch, bez ohľadu na rozdielnosť priorít v jednotlivých oblastiach. Keď som pôsobil ako vedúci služobného úradu na ministerstve vnútra, nastavovali sme náš rozpočet naopak, „zdola nahor“. Najprv totiž musíte vedieť, čo chcete a tomu prispôsobiť rozpočet a nie naopak, že sa určia čísla a k tomu sa prispôsobí obsah. Rozdielnosť medzi Slovenskom a vyspelým svetom je zrejmá aj v kvalite dát, čo ukázalo nedávne fiasko so zverejnením najväčších firemných platiteľov daní na Slovensku. Z rebríčka Top 10 vypadli hneď traja najvýznamnejší hráči a finančná správa, resp. ministerstvo financií ani na druhý pokus nedokázali predložiť kvalitné dáta, ktoré by neobsahovali nepresnosti. Akoby sa tieto inštitúcie riadili známym výrokom „Neverím žiadnej štatistike, ktorú som nefalšoval“.

Celý rozhovor na http://www.nextfuture.sk/osobnost/osobnost/Marcel-Klimek-Ekonomicka-politika-sa-robi-pre-efekt-a-volebnu-podporu/