Počas mojej takmer 20-ročnej manažérskej praxe som riadil viacero úspešných veľkých reštrukturalizačných projektov. Ako bankár a prokurista banky som sa podieľal na reštrukturalizácii najväčších slovenských firiem, ako boli napríklad VSŽ, Nafty Gbely alebo Slovnaft. Videl som na vlastné oči a takpovediac zvnútra, ako na slovenské firmy pôsobila ruská kríza v roku 1998, prasknutie dotcom bubliny v roku 2002 (tiež nazývanej IT bublina), americká hypotékarna kríza v roku 2007 alebo eurokríza, ktorá trvá prakticky až dodnes. 

Ako výkonný manažér som zabezpečoval realizáciu jednej z najväčších investícií na realitnom trhu počas obdobia hlbokej krízy v rokoch 2008 až 2010. Tento projekt dnes stojí a veľmi úspešne funguje. 

V rokoch 2010 až 2012 som ako vedúci úradu ekonomicky riadil chod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V tom čase sme znížili počet zamestnancov rezortu o viac než 1 200 a napriek tomu sme zvýšili produktivitu práce o viac než 10 percent. Zároveň sme prehodnocovaním, najmä IT zmlúv dosiahli úsporu viac než 50 miliónov € z peňazí daňových poplatníkov. 

Počas môjho pôsobenia na tomto ministerstve som sa mohol zblízka presvedčiť, ako neefektívne funguje náš štát, ako často sú popierané elementárne ekonomické zákonitosti a musím povedať, že to bolo mnohokrát trpké až šokujúce poznanie. Videl som, koľko nekompetentných ľudí má, žiaľ, výrazný vplyv na fungovanie nášho štátu a ako veľmi to všetkým ľuďom na Slovensku škodí.

Neschopní politici sa nás síce snažia presvedčiť o opaku, ale princípy riadenia ekonomiky štátu a ekonomiky podniku sú si v mnohom podobné. Existujú procesy, postupy, systémy a štandardy, ktorých uplatňovaním sa dá dosiahnuť úspech bez ohľadu na to, či ide o fungovanie firmy alebo štátneho aparátu. Nehovorím pritom o jednom kroku, aj keby bol akokoľvek geniálny nepomôže, ale o komplexnom súbore krokom súhrnne označovanom ako štandard. Vo svete existuje veľa štandardov, ale na základe mojich skúseností považujem za najúspešnejší model vhodný pre našu krajinu práve nemecký štandard. Prevezmime ho a implementujme aj u nás. Neexperimentujme a nerobme z ľudí pokusné králiky. Viac ako päť miliónov našich občanov si zaslúži reálnu nádej na slušný život.